INVAZIVNE ŽIVALI

Tujerodne živali

V Sloveniji se je že ustalilo okoli 150 tujerodnih vrst živali, med katerimi so številne invazivne in na različne načine povzročajo škodo biotski raznovrstnosti, pa tudi ekonomsko škodo ljudem. Vse so k nam prišle s pomočjo človeka, namerno ali nenamerno.

Danes je naseljevanje tujerodnih vrst živali v naravo prepovedano z zakonom, včasih pa so jih naseljevali npr. za popestritev lova ali ribolova. Mnoge tujerodne živali, ki danes prosto živijo tudi na območju Mestne občine Ljubljana, so v naravo izpustili ljudje, ki so se naveličali hišnih ljubljenčkov (želve rdečevratke, zlate ribice), ali pa so ušle iz ujetništva (nutrije, pižmovka).

Nekatere tujerodne vrste živali so v naše kraje prišle nehote, kot slepi potniki, zdaj pa se širijo same. Med njimi je večje število vrst žuželk, ki lahko močno prizadenejo posamezne drevesne vrste (kostanjeva šiškarica, storževa listonoska, platanina čipkarka), ali pa so zelo moteče za človeka (tigrasti komar, halekinska polonica).

Ravnajmo odgovorno

Z odgovornejšim ravnanjem lahko prispevamo k preprečitvi širjenja invazivnih tujerodnih živali:

  • Hišnih ljubljenčkov, kot so zlate ribice in želve, nikoli ne izpustite v naravo.
  • V vrtne ribnike raje ne naseljujte tujerodnih vrst živali, ker lahko pobegnejo v naravo.
  • Okrasne vrtne ribnike načrtujte proč od naravnih vodotokov in zunaj poplavnih območij, da preprečite, da bi ob visokih vodah tujerodne vrste odneslo v naravo.
  • Pospravite po vrtu in dvorišču in odstranite vse predmete, v katerih se lahko zadržuje voda (cvetlični lončki in podstavki, kanglice za vodo ...), da tigrasti komarji vanje ne bodo odlagali jajčec. Zbiralnike za deževnico pokrijte.
  • Če imate na vrtu pitnik za čebele ali ptice, vodo v njem redno menjajte, da preprečite razmnoževanje tigrastih komarjev.
  • Upoštevajte, da je hranjenje nutrij prepovedano.
partner 1
partner 2
partner 3

© 2017 Rokavice gor. Vse pravice pridržane.