SOS

SOS številka: 01/306-43-00
SOS e-mail: rokavicegor@ljubljana.si
SOS portal: Portal Pobude meščanov

 

Kako ravnati z dresniki?

 Vse tri vrste dresnika so v Evropi tujerodne in invazivne. Lahko se razmnožujejo s semeni, a najpogostejši način njihovega razširjanja je vegetativno razmnoževanje. To pomeni, da se razširjajo z ukoreninjanjem koščkov podzemnih poganjkov (korenik in živic) ali kosov stebel. Postopki odstranjevanja so za vse tri vrste enaki, je pa sahalinski dresnik najmanj invaziven, češki dresnik pa najbolj, saj ima med vsemi tremi največjo sposobnost regeneracije.

Če uporabimo prst z območja, kjer raste dresnik, so v njej lahko majhni koščki korenik. Ti se zelo dobro ukoreninjajo in že iz zelo majhnega, nekaj gramov težkega koščka lahko zraste nova rastlina.

Majhni sestoji dresnika 

Če opazimo dresnik na mestu, kjer ga prejšnje sezone ni bilo, pomeni, da je še čas, da ga uspešno odstranimo. Dokler so rastline mlade in iz zemlje izraščajo le posamični, sprva pogosto rdeče obarvani poganjki (slika 14), lahko za odstranjevanje uporabimo dolgo, ozko lopatko s katero previdno izkopljemo mlado rastlino. Pazimo, da v zemlji ne ostanejo koščki korenik. Izkopanih svežih rastlin ne odložimo na kompost ali v zabojnik za organske odpadke, saj tam lahko preživijo. Najbolje je, da jih oddamo v zbirni center za odpadke na Barju ali začasni zbirni center na Povšetovi ulici. Mesto odstranitve dresnika skrbno spremljamo še vsaj nekaj mesecev in sproti odstranjujemo vse na novo zrasle rastline. Na ta način bomo preprečili, da bi se nam dresnik razrasel v večji sestoj.

 Srednje veliki sestoji dresnika

Odstranjevanje večjih sestojev dresnika je zahtevnejše. Že ko gre za nekaj m2 velik sestoj, so podzemni deli že oleseneli in pogosto segajo več metrov globoko. Obstaja nekaj načinov, s katerimi lahko tak sestoj dresnika odstranimo ali vsaj omejimo njegovo širjenje.

1. Redno odstranjevanje nadzemnih poganjkov
Če odstranjujemo le nadzemne poganjke in to redno ponavljamo (košnja ali striženje z vrtnimi škarjami), bomo v prvi fazi povzročili, da se bo sestoj dresnika najverjetneje nekoliko razširil, saj se bodo zaradi odstranjevanja nadzemnih delov začeli bolj intenzivno razraščati podzemni poganjki. Če odstranjevanje ponavljamo dovolj dolgo in poganjke redno (tedensko!) odstranjujemo, bomo sčasoma oslabili rastline, ker se bodo zaloge rezervnih snovi v podzemnih delih izčrpale. Vendar pa to pomeni večletno redno ukvarjanje s sestojem, preden lahko pričakujemo rezultat. Nadzemne poganjke, ki še nimajo razvitih semen, lahko posušimo in nato kompostiramo. Spodnje dele stebel s korenikami in poganjske s semeni je treba obvezno oddati v sežig.

2. Zastiranje s črno folijo
Zastiranje s črno gradbeno folijo, ki mora biti večja od sestoja dresnika (tako da vsaj 1 meter sega prek njegovih robov), je smiselno le, če predhodno odstranimo vse nadzemne poganjke ter čimveč podzemnih, nato pa mesto odstranitve prekrijemo, da novi nadzemni poganjki ne ozelenijo. Nove poganjke moramo sproti odstranjevati, vendar je pogostost odstranjevanja manjša, kot če sestoj ni pokrit in poganjki ozelenijo. Nadzemne poganjke, ki še nimajo razvitih semen, lahko posušimo in nato kompostiramo. Spodnje dele stebel s korenikami in poganjske s semeni je treba obvezno oddati v sežig.

3. Paša živali
Paša koz in ovc lahko omeji rast dresnika, saj živali popasejo mlade poganjke, olesenele podzemne dele pa je treba še vedno mehansko odstranjevati. Odstranjenih podzemnih delov dresnika ne odložimo na kompost ali v zabojnik za organske odpadke, ampak jih oddamo v zbirni center za odpadke na Barju ali začasni zbirni center na Povšetovi ulici.

Zelo veliki sestoji dresnika

Odstranjevanje velikih sestojev dresnika je praktično nemogoče. Če gre za več 100 m2 velik sestoj, so podzemni deli oleseneli in zagotovo segajo več metrov globoko. Širjenje sestoja omejujemo z rednim odstranjevanjem novih robnih poganjkov.

Kjer je dovoljeno in s sodelovanjem usposobljene osebe, ki sme uporabljati fitofarmacevtska sredstva, je možno mehansko odstranjevanje kombinirati z uporabo herbicidov. Herbicid je treba popršiti po listih proti koncu rastne sezone, ko se snovi iz listov transportirajo v podzemne organe. Tudi ta metoda ni popolnoma učinkovita in naslednjo pomlad je treba nadaljevati z odstranjevanjem. Morda bo zadoščalo že mehansko odstranjevanje. Uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda, in pet metrov od meje brega voda 2. reda je prepovedana. 

Ponekod v tujini odstranitev dresnika izvajajo tudi z odstranitvijo nadzemnih delov, nato pa izkopljejo še vse podzemne dele s prstjo vred. Izkopano prst nadomestijo z novo, izkopano prst pa oddajo na posebno deponijo, kjer jo ustrezno predelajo. Žal v Sloveniji takšne  posebne deponije za dresnike zaenkrat nimamo. Najbolje je, da se odstranjevanja dresnika lotimo na mestu rasti. V primeru ugotovitve večjega nasutja prsti, ki že vsebuje koščke ali dele rastline pa je najbolje, da se jo vrne na mesto izvora ali odloži na lokacijo izven območij vodotokov, kjer se dresniki že razraščajo v velikih sestojih.

MOŽNOST BREZPLAČNE ODDAJE V ZBIRNIH CENTRIH

© 2018 Rokavice gor. Vse pravice pridržane.