Zadnja leta tudi v Ljubljani opažamo razraščanje invazivnih tujerodnih rastlin. Preverite ali tudi na vašem zemljišču že rastejo invazivne tujerodne rastline in jih na primeren način odstranite.

Invazivne rastline

Prispevajte k poznavanju razširjenosti tujerodnih vrst!
Z odgovornejšim ravnanjem lahko skupaj preprečimo širjenje invazivnih in ustalitve novih tujerodnih rastlin. 

Pojdi nižje

Ambrozija
Japonski dresnik
Tigrasti komar
Projekt life artemis
Delovne akcije in nagradna igra
Rastišča invazivnih rastlin